براساس اعلام ستاد انتخابات کشور تاکنون نتیجه قطعی 197 حوزه انتخابیه نیز مشخص و انتخابات در 11 حوزه انتخابیه نیز به دور دوم کشیده شده است.اما در این میان انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در هر دوره یکی از ...