هیات‌های سیاسی و اجرایی سه سازمان "اتحاد جمهوری‌خواهان ایران"، "حزب چپ ایران" و "همبستگی جمهوری‌خواهان ایران" بیانیه‌ای در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شهر و روستا منتشر کرده‌اند. در این بیانیه که حدود یک هفته پس از برگزاری ...