اسدالله کارگر رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران درباره اینکه در شرایط رسیدن قیمت هر کیلوگرم هندوانه در سطح شهر به رقم ده هزار تومان چه تمهیدی از سوی اتحادیه میوه و تره بار برای توزیع این میوه در ...