اتحادیه جهانی کشتی زمان و مکان برگزاری رقابت های سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی کشتی پس از برگزاری جلسه مجازی در روز سه شنبه، تاریخ جدید رقابت های بین المللی در سال ۲۰۲۱ را اعلام ...

پیش از این قرار بود انتخابات شورای کشتی آسیا همزمان با برگزاری پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی سال ۲۰۲۰ آسیا اوایل اسفندماه در شهر دهلی‌نو در کشور هندوستان برگزار شود که نام «عباس جدیدی» به عنوان یکی از افراد ...