"الکساندر شالنبرگ"، وزیر امور خارجه اتریش پیغام جدی را به اتباع اتریشی که هنوز خارج از کشور به سر می برند ارسال کرده و با اشاره به اینکه دولت این کشور بزرگترین عملیات بازگرداندن اتریشی ها به کشور در تاریخ ...