شمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا در آلمان باز هم از مرز دوهزار نفر در یک روز فراتر رفت. به گفته مؤسسه روبرت کخ، در شبانه‌روز گذشته در این کشور دوهزار و ۱۹۴ مورد ابتلای قطعی به کرونا شناسایی شده است. ...