به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، این پروتئین Caspase-۱۱ نام دارد و نقش آن در بیماری آسم تاکنون ناشناخته بود. این پروتئین نقش مهمی در دفاع از باکتری‌ها دارد. مطالعات جدید محققان کالج ترینیتی در دوبلین نشان می‌دهد زمانی‌که این ...