پژوهشگران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با آموزگاران ابتدایی، مشکلات آموزش مجازی بر بستر برنامه "شاد" را بررسی کردند. به گزارش ایسنا، شیوع همه‌گیری کرونا، شرایط بی‌سابقه‌ای را بر سیستم آموزشی کشور تحمیل کرد. با اوج‌گیری این همه‌گیری و ...

یک روانشناس مطرح کرد: اختصاص گوشی تلفن همراه مجزا برای نوجوانان جزو حقوق اولیه آن‌ها نیست و ضرورتی ندارد که برای داشتن گوشی تلفن همراه سنی را معین کنیم اما نکته قابل توجه این است که والدین باید بتوانند نحوه ...