عضو کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین از آمادگی هشت کشور اروپایی برای شناسایی کشور فلسطین در واکنش به طرح اشغال کرانه باختری خبر داد. پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:«عزام الاحمد» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» و کمیته ...