یک دادگاه مسکو الکسی ناوالنی، منتقد کرملین را به حدود دو سال و هشت ماه حبس در اردوگاه زندانیان جانی محکوم کرد. دادگاهی که پرونده او را در دست رسیدگی دارد، روز سه‌شنبه دوم فوریه محکومیت سه سال و نیم ...

به درخواست بیمارستان شریته برلین که الکسی ناوالنی، برای مداوا در آن به سر می‌برد یک آزمایشگاه وابسته به ارتش آلمان به بررسی نمونه‌های گرفته شده از منتقد مشهور دولت روسیه پرداخت. یافته‌های این آزمایشگاه حاکی از وجود یک ماده ...