هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه با "شبکه تحریریه آلمان" اظهار داشت همه طرف‌ها بر سر اجرای کامل اهداف توافقنامه هسته‌ای برجام توافق دارند. ماس تاکید کرد، همه در این مرحله آغازین، با مذاکراتی فشرده و سخت رویارو ...