وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اسامی سه شخص حقیقی و ۷ شرکت دست اندرکار درفعالیت‌های پتروشیمی ایران را تحت دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ تحریم کرد که به گفته آنها داد و ستد مالی، امور فروش، انتقال و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران ...