از امروز یکشنبه هفتم دی (۲۷ دسامبر) واکسیناسیون مردم در آلمان علیه ویروس کرونا آغاز شد. ابتدا گروه کوچک‌تری از آلمانی‌ها واکسینه می‌شوند. آنها سالمندان بالای ۸۰ سال و افراد آسیب‌پذیر با بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای یا کارکنان بخش پزشکی و خانه‌های ...