میزان شیوع کلی آسیب‌های ناحیه کشاله ران در ورزش فوتبال حدود پنج درصد برآورد شده است و این اتفاق در مورد فوتسالیست‌ها نیز کمتر از پنج درصد نیست. به گزارش ایسنا،  آسیب‌های کشاله ران یکی از پیچیده‌ترین مشکلات پزشکان ورزشی ...