گزارشی که اعتمادآنلاین درباره الزامی بودن رضایت شوهر برای داوطلبان زن دوره دستیاری منتشر کرد، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه قوانینی در جامعه ایران کرد که در آن زن در هر سن و موقعیت و مقامی که باشد، اختیار زندگی ...