دو جایزه اسکار برای دو فیلم "جدایی نادر از سیمین" و "فروشنده" پشتوانه معروفیت اصغر فرهادی است. نگاه‌ها در جشنواره کن به این کارگردان نام‌آشنای ایران و فیلم جدید او "قهرمان" است. یکی از موضوعات محوری فیلم "قهرمان" نقش شبکه‌های ...