وقایع روز ـ سرویس اجتماعی؛ مجری آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران (غدیر) اعلام کرد : امروز این آزادراه با حضور رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و دیگر دست‌اندرکاران افتتاح شد که می‌تواند زمان رسیدن را برای رانندگان سواری ...