ایران از لحاظ میزان مصرف دارو در آسیا پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد و متاسفانه داروهای مسکن در کنار قطره‌های چشمی و آنتی بیوتیک‌ها در بین مردم کشورمان بالاترین نرخ مصرف خودسرانه را دارند. مصرف بی رویه و بدون ...