محمد اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: امروز رشد ابر گاهی بارش پراکنده در ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی در ساعات بعد از ظهر داریم. وی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هم‌دیدی و هواشناسی روز ...