شاکی در توضیح ماجرا گفت: دقایقی مانده به غروب آفتاب بود که از خانه‌ام در یکی از خیابان‌های جنوبی تهران بیرون آمدم که برای خرید به بازار بروم. داخل خیابان منتظر تاکسی بودم که خودروی پرایدی به عنوان مسافرکش جلوی ...