گالیانی 31 سال به همراه سیلویو برلوسکونی مدیریت روسونری را بر عهده داشته و میلان در بین سالهای 1986 تا 2017 این تیم پنج بار با این زوج فاتح لیگ قهرمانان شد. عدم توفیق در جذب الساندرو دل پیرو و ...