زدن آرنج به جای دست دادن؟ زدن مشت به جای آغوش گرفتن و روبوسی؟ از زمانی که ویروس کرونا با شتابی چشمگیر در حال گسترش است، عادات سلام کردن هم به شدت تغییر کرده است. در پی توصیه‌های مؤکدانه پزشکان ...