برای نخستین بار در چهل سال اخیر کوه آتشفشان لاسوفیر در جزیره سنت وینسنت واقع در دریای کارائیب فعال شده است. به گزارش سازمان پدافند غیر عامل جزیره، ستونی به ارتفاع ۶ هزار متر از دود و خاکستر از روز جمعه ...