دادستانی کل ترکیه در آنکارا اعلام کرد علیه ۱۰ دریادار بازنشسته نیروی دریایی ترکیه حکم بازداشت صادر کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی NTV این افراد متهم هستند "با توسل به جبر و خشونت قصد پایمال کردن نظم مبتنی بر ...