از منابع نزدیک به گوگل خبر رسیده است که این شرکت قصد دارد به‌زودی نسخه‌ی جدیدی از دستگاه استریمینگ خود را با قابلیت‌های جدید رونمایی کند.کروم‌کست گوگل از زمان نخستین عرضه‌ در سال ۲۰۱۳ تاکنون، به یکی از دستگاه‌های استریمینگ موفق‌ ...