آسیب‌ پذیری‌ های امنیتی اینتل همچنان روبه افزایش است و در گزارشی تازه این بار خبرهایی از وجود آسیب پذیری در بوت Intel CSME منتشر شده است. با زومیت همراه باشید.از ژانویه سال ۲۰۱۸ روند آسیب‌پذیری‌های امنیتی اینتل رو به ...