بسیاری از مردم در انتظار واردات خودروهای خارجی در سال آینده هستند؛ اما به‌نظر نمی‌رسد این اتفاق درصورت وقوع، تأثیر چندانی بر آشفته‌بازار خودرو ایران بگذارد.در سال ۱۳۹۶، واردات انواع خودروهای خارجی به ایران ممنوع شد. با گذشت دوونیم سال ...