لری بریلیانت پزشک همه‌‌گیری‌‌شناسی است که سال‌‌هایی دراز در ریشه‌‌کن کردن بیماری آبله اهتمام ورزیده بود. او هرگز ادعای پیش‌‌گویی ندارد؛ ولی ۱۴ سال پیش در کنفرانسی از TED سخنرانی جالب‌‌توجهی را درمورد وقوع یک همه‌‌گیری در آینده به‌‌زبان آورد ...

شاید یکی از بدترین کابوس‌هایی که می‌‌تواند به سراغتان بیاید، گم‌‌کردن گوشی هوشمندتان باشد. بسیاری بر این باور هستند که امروزه گوشی‌‌های هوشمند جای تمامی آنچه را که باید همراهمان باشد، گرفته‌‌اند؛ این روزها با گوشی خود می‌‌توانید تمام پرداخت‌‌های ...