Watch GT 2 به‌عنوان نسل دوم ساعت‌ هوشمند هواوی، رویه‌ی متفاوتی از ساعت‌های هوشمند امروزی در پیش گرفته که در کنار امکانات مناسب، عمر باتری شگفت‌انگیزی ارائه می‌دهد.این‌روزها به‌نظر می‌رسد سرعت رشد فناوری باتری‌ها از سایر شاخه‌های این صنعت بازمانده ...